Sketching and the new Mobilepay. Emilie Møllenbach

Sketching and the new Mobilepay. Emilie Møllenbach

DK only

På Preely UX Meetup torsdag den 1. marts kunne du høre Emilie Møllenbach fra MobilePay fortælle om, hvordan sketching blev brugt i udviklingen af deres nye interface. Emilies foredrag handlede primært om sketching og MobilePay, men hun bevægede sig også over i typiske organisatoriske udfordringer man som UX’er el. lign dagligt kæmper med.

Sådan blev sketching brugt i udviklingen af det nye MobilePay

Emilies foredrag handlede primært om sketching og MobilePay, men hun bevægede sig også over i typiske organisatoriske udfordringer man som UX’er el. lign dagligt kæmper med.

Emilie Møllenbach er Senior Digital Designer hos MobilePay, men har i mange år arbejdet både med undervisning og forskning indenfor flere forskellige UX-relaterede områder (Se hele Emilies CV i hendes slides).

Emilie foredrag havde følgende hoved-temaer:

Roller & Aktiviteter i UX- og Digitalt Design
Rammesætning og Designrum
At tune sig ind i Designrum gennem Sketching

Roller og aktiviteter i UX Design

Som Senior Digital Designer bærer Emilie flere forskelliger roller. Roller der typisk ligger i spændingsfeltet mellem Management & Business og IT udvikling. Samtidig er det også hendes job, at kunne forstå og arbejde sammen med stakeholdere, der bærer forskellige hatte og har forskellige perspektiver på udviklingen af digitale produkter.

En rollebeskrivelse, som mange af de fremmødte UX relaterede professionelle kunne nikke genkendende til. Det at være UXer, betyder nemlig ikke nødvendigvis at man har en bestemt rolle.

For Emilie betyder det i høj grad, at man har en medierende rolle i organisationer, og at man skal kunne forstå og forklare sig til begge sider af bordet – og til alle de andre stakeholdere der kan være tilknyttet et projekt.

Disse roller kommer specielt til udtryk i udviklingen af digitale produkter, hvor flere forskellige funktioner er inddraget i udviklingsarbejdet.

Den medierende rolle leder således til en række dilemmaer som en UX’er typisk skal navigere imellem til dagligt (se billede).

Rammesætning og Designrum

Ifølge Emilie er essensen af et designrum at transformere et uendeligt antal muligheder til et endeligt design. Når der er flere forskellige stakeholdere med forskellige roller og mål involveret i et digitalt projekt, vil der være et væld af forskellige perspektiver til stede i et designrum.

Hvordan får man alle perspektiver involveret, og hvordan får man dem til at kommunikere på samme sprog?

At tune sig ind i Designrum gennem Sketching Og her kommer hovedpointen, som jeg forstod den, fra Emilies foredrag – nemlig at sketching på mange måder bidrager til en fælles forståelse mellem disse mange perspektiver, skaber retning og faciliterer et samarbejde fra de tidligste stadier i udviklingsprocessen.

De uendelige designmuligheder i designrummet bliver således skrænket ind igennem fideliteten i skitserne.

Fra low fidelity sketching hvor man typisk får mere feedback fra involverede stakeholdere, til skitser i high fidelity hvor både marketing teamet og design teamet kan nikke genkendende til deres egne ideer og løsninger.

Gennem hele foredraget tog Emilie udgangspunkt i praktiske eksempler fra arbejdet med det nye design af MobilePay.

Tak til Emilie Møllenbach for et fantastisk oplæg!