Vi gør dig og dit team blive selvkørende med hyppige og hurtige brugertest via Preelys testplatfom.

Du skal vælge denne pakke, hvis du ønsker at bliver koblet sammen som et team på Preelys testplatform. Vi hjælper jer igang med platformen samt opsætning og rekruttering af testpanel, så du altid har adgang til relevante testere.

Denne pakke indeholder:

  • Egen Preely account til jeres virksomhed.
  • Fælles testpanel med jeres egne testpersoner.
  • 2 stk. business licenser til Preely.
  • Ubegrænset deling af testresultater, workspace samt jeres egne testpersoner.
  • 1 års Preely enterprise adgang.
  • Hjælp til rekruttering af testpanel.
  • Prioritets support.
  • Udarbejdelse af databehandleraftale tilpasset jeres virksomhed.

Vælger I vores Enterprise løsning, opretter vi en virksomheds Admin account, hvor I har mulighed for selv at slette og tilkoble egen brugere. I Enterprise pakken kan vi sammen (hvis I ønsker det) udarbejde/tilpasse en databehandleraftale med afsæt i jeres ønsker.

Pris: 39.995,- kr.

ekskl. moms.

Kontakt Claus Venlov CEO, mobil (+45) 31611446 eller på mail claus@preely.com

Next up: Pakke C - Preely workshop

Ready to try out your new knowledge?

Log in or sign up here

Try Preely
TestLab is now Preely!
As we strengthen and expand our platform, we have changed our name to Preely. Testing remains at the heart of what we do, and we're happy to continue providing our service in 2018.
Happy testing!
Team Preely
👍