Case: 80% højere konverteringsrate i bestillingsflow

Thomas Rosser - Relationship Manager, Preely

Mange digitale produkter slås med at optimere betalingsflows og bestillingsflows. Ved at gå struktureret tilværks kan der opnås store tidsbesparelser og ultimativt forbedre resultatet på bundlinjen. Denne beskriver hvordan Preely blev brugt af en offentlig virksomhed der optimerede deres bestillingsflow med 80% i sparet tid!

Omfang af testen via Preely

Preelys testplatform blev benyttet som en del af et projekt i en offentlig virksomhed, hvor man testede forslag og ændringer på et eksisterende setup . Et setup der i dagligdagen benyttes til at bestille PC og udstyr til medarbejdere.

De tog 3 dage at gennemføre testen og indsamle resultaterne.

Hypotesen der testes

Deres hypotese var, at man ved ændring af den grafiske opsætning og kommunikation, kunne nedbringe tidsforbrug for bestilling af PC og udstyr til en medarbejder.

Hvad skulle testes?

Første test var af selve platformen, som den så ud. Efterfølgende skulle deltagerne afprøve to forskellige tests af prototyper der viste et modificeret interface og interaktion.

KPI = tidsforbrug

De ønskede at undersøge hvor lang tid det tog at løse de samme opgaver i de tre forskellige tests, samt hvordan brugeren subjektivt oplevede bestillingsprocessen.

Målgruppen

Testen blev udført af henholdsvis erfarne brugere og personer uden kendskab til platformen (novicer).

Resultaterne

Begge testgrupper løste opgaverne betydeligt hurtigere med de to prototype-opsætninger, sammenlignet med den daværende opsætning.

De erfarne brugeres karakter indikerer dog, at de ikke har haft en bedre oplevelse med prototyperne – på trods af den betydelige forbedring i tidsforbrug. Dette skyldes formentligt, at de kender den eksisterende opsætning, og genkendeligheden bidrager til en forbedret oplevelse.

Previous post Next post

Get actionable user feedback today!

Faster. Better. Cheaper.
Free forever

GET STARTEDTestLab is now Preely!
As we strengthen and expand our platform, we have changed our name to Preely. Testing remains at the heart of what we do, and we're happy to continue providing our service in 2018.
Happy testing!
Team Preely
👍